Call: REGIOBANK

Milieuschadeverzekering

Een milieuschadeverzekering beschermt u tegen de financiële gevolgen van milieuschade. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van lekkende diesel, verontreinigd bluswater of asbest dat vrijkomt.