Call: REGIOBANK

Dienstverlening

Op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken:

Ons kantoor is adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren in de financiële producten van bepaalde verzekeringsmaatschappijen, banken en/of hypotheekverstrekkers.

Uitzondering hierop betreft de niet complexe producten van Spaar- en Betaalrekeningen waarvoor wij een exclusieve samenwerking hebben met RegioBank.