Call: REGIOBANK

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Door ziekte of een ongeval kunt u arbeidsongeschikt raken. Als zelfstandig ondernemer kunt u niet terugvallen op loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid. Als u hiervoor niet verzekerd bent en u geen hoge financiële buffer heeft, dan loopt u een groot financieel risico. Het kan gebeuren dat u dan terugvalt naar bijstandsniveau. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering bent u verzekerd tegen inkomensterugval als u arbeidsongeschikt raakt.