Call: REGIOBANK

Autoverzekering

WA: De dekking WA verzekert u voor schade die u met uw auto toebrengt aan anderen. Deze verzekering is verplicht. De schade aan uw eigen auto krijgt u niet vergoed.

WA beperkt casco: Deze verzekering vergoedt schade aan anderen die veroorzaakt is door of met uw auto. Daarnaast bent u verzekerd voor schade aan uw eigen auto voor een aantal gebeurtenissen zoals brand, natuurgeweld en diefstal.

WA volledig casco (All Risk): Deze verzekering dekt de schade die u met uw auto toebrengt aan anderen. Daarnaast bent u verzekerd voor schade aan uw eigen auto. Ook als u die zelf heeft veroorzaakt, bijvoorbeeld doordat u tegen een paaltje bent gereden.