Call: REGIOBANK

Ongevallenverzekering

Met de ongevallenverzekering heeft u recht op een vergoeding als u of een medeverzekerde door een ongeval blijvend invalide raakt of overlijdt.