Call: REGIOBANK

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Als u of een werknemer een fout maakt tijdens de werkzaamheden, bijvoorbeeld door het geven van een verkeerd advies, dan kunt u daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Moet u de schade vergoeden? Dan kunt u een beroep doen op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.